Projektni dogodek - HARMO-DATA - Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 16.11.2017 je potekalo uvodno srečanje čezmejnega projekta HARMO-DATA "Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora" za izboljšanje usklajenosti prostorskih podatkov in sistema prostorskega upravljanja na čezmejnem projektnem območju Italije in Slovenije. Osemnajstmesečni evropski projekt, odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, namerava okrepiti čezmejno institucionalno sodelovanje javnih ustanov ter ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja. V ta namen bo izdelan skupni model prostorskega upravljanja, sestavljen iz skupne in prosto dostopne platforme za harmonizacijo čezmejnih prostorskih podatkov s področja infrastrukture, administrativnih enot, prostorskih načrtov, zemljiških katastrov in zemljepisnih imen. Prav tako bo s strani predstavnikov pristojnih javnih ustanov na območju Slovenije, Furlanije - Julijske krajine in Benečije  podpisan protokol čezmejnega prostorskega upravljanja. V drugem delu bo izveden program usposabljanja za deležnike s področja  prostorskega upravljanja.

Končni cilj projekta je vzpostaviti kakovostno in usklajeno čezmejno prostorsko načrtovanje in upravljanje, za uspešen prenos pa bo zagotovljen preizkusno delovanje znotraj pilotnih občin sodelujočih držav. Na prvem srečanju, ki je potekalo v Ljubljani pod vodstvom glavnega partnerja - Geodetski inštitut Slovenije, so se srečali predstavniki univerz, javnih institucij in privatnih podjetij obeh držav, ki bodo v nadaljevanju pripravili konkretne ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja upravljanja s prostorom.

Tools