Projektni dogodek - GREVISLIN - Kick off srečanje

Dogodki

V petek, 30.11.2018 so se projektni partnerji strateškega projekta GREVISLIN udeležili začetnega Kick-off srečanja v Vili Vipolže v Brdih. Vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je gostil projektne partnerje iz Slovenije in Italije ter pridružene partnerje iz Slovenije.

Projekt GREVISLIN rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. Osredotoča se na območja povodja Soče, spodnjega toka Livenza in porečja Vipave. Preko izvajanja pilotnih aktivnosti in naložb vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanja ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin, bodo projektni partnerji dosegali cilje, zastavljene v projektni prijavnici, kot tudi cilje Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija, ki sofinancira perojekt.

Na dogodku so partnerji predstavili projekt in vse sodelujoče, v drugi polovici srečanja pa je pogovor tekel predvsem o učinkovitem upravljanju projekta in komunikacijskih aktivnostih, velik del pozornosti pa so partnerji posvetili učinkoviti izvedbi delovnih sklopov implementacije. 

Tools