Projektni dogodek - CB_WBL - drugo srečanje strokovnjakov

Dogodki

Čezmejno povezovanje in povečevanje praktičnih znanj v izobraževalnem procesu skladno z evropskimi trendi – Drugo zasedanje izvedencev v sklopu projekta CB_WBL v Novi Gorici.

Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov kot pomemben člen v italijansko-slovenskem sodelovanju podjetij in šol. To je bilo izhodišče srečanja, ki je potekalo v petek, 6.7.2018 v sklopu projekta “Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom” (akronim CB_WBL), odobren znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020. Na srečanju so se sestali strokovnjaki s področja čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom oziroma učne mobilnosti dijakov in študentov ter odgovorni za človeške vire v podjetjih. Tokrat so oblikovali posebno skupino, namenjeno iskanju ter oblikovanju rešitev in orodij za izboljšanje čezmejne mobilnosti ter povezovanje šol s podjetji.

Srečanje je potekalo v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC), ki je del Šolskega centra v Novi Gorici. Poleg oblikovanja jasnega načrta dela v luči iskanja rešitev za čezmejno mobilnost, je bil glavni namen srečanja zlasti seznanitev z vsebinami, aktualnim stanjem in predstavitev aktivnosti, ki bodo pripomogle k oblikovanju rešitev za izboljšanje obstoječih praks. Te bodo izvedene na podlagi organizacijskih in upravnih vidikov, zlasti pa preko digitalnih in inovativnih rešitev.

V okviru projekta CB_WBL se že odvija aktivnost izdelave dveh primerjalnih analiz o  praktičnem usposabljanju z delom oziroma o učni mobilnosti dijakov v Italiji in Sloveniji s strani dveh delovnih skupin ekspertov. Na podlagi izsledkov prvih dveh skupin bo nato tretja, zadolžena za iskanje rešitev in orodij, oblikovala nov model oziroma tako obliko praktičnega usposabljanja z delom, ki bo s praktičnimi izkušnjami, mreženjem, internacionalizacijo, razvojnim in projektnim delom v poklicnih in strokovnih šolah ter pri delodajalcih, omogočil odkritje in rast mladih talentov. Poleg navedenega bodo strokovnjaki izdelali podatkovno bazo podjetij ter lansirali digitalno platformo, kjer bodo dijakom na voljo informacije o podjetjih, ki ponujajo praktično usposabljanje ter jasna navodila o postopkih opravljanja prakse na drugi strani meje.

Projekt CB_WBL, katerega vodilni partner je Zadružni center za socialno dejavnost iz Trsta, je zajadral v drugo polovico svojega časovnega obdobja trajanja. Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov je rezultat, katerega šest partnerskih organizacij projekta, med katerimi je Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, smatra kot bistvenega pomena za čezmejno povezovanje talentov in znanj ter gospodarstva.Evropski trendi gredo v smeri povečevanja zlasti praktičnih znanj v izobraževalnem procesu. Potencial ter dolgoročno in trajno povezovanje na podlagi inovativnih rešitev pa bo omogočilo dejansko izvedbo začrtane vizije na čezmenjem območju, kjer mladih talentov zagotovo ne primanjkuje.

Tools