PROJEKTNA DOGODKA – MOBITOUR - IZLET Z ELEKTRIČNIMI KOLESI ČEZ HRIBE IN DOLINE V BRKINE ZA ZAPOSLENE V PŠJ IN LOKALNE DELEŽNIKE

Dogodki

V okviru standardnega projekta »MobiTour - Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja«, ki ga sofinancira Program sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija 2014 -2020, bosta 17.9.2018 in 19.9.2018 v Parku Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ) izvedena dva izleta z električnimi kolesi. S promocijskima dogodkoma se bomo priključili kampanji Evropski teden mobilnosti, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom.

V ponedeljek, 17.9.2018, bomo na izletu o pomenu nizkoogljične mobilnosti na obali in v kraškem zaledju informirali in ozavešča zaposlene v PŠJ. V sredo, 19.9.2018, se nam bodo pri promociji trajnostne mobilnosti pridružili lokalni deležniki. Dogodek se bo pričel s predstavitvijo Načrta trajnostne mobilnosti PŠJ. Nato pa bomo preskusili eno od poti na novi brkinski kolesarski karti (http://www.visit-brkini.com/2018/07/19/s-kolesom-cez-hribe-in-doline-v-brkine/). Na električnem kolesu bomo spoznavali lokalne znamenitosti in dobrote ponudnikov v Brkinih.

Tools