PROJEKT »ENGREEN« KICK OFF SREČANJE

Dogodki

V torek, 23. junija 2020, se je v  Parku Škocjanske jame, bolj natančno v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu pri Divači, odvijalo odskočno srečanje projekta ENGREEN, ki poteka že od 1. aprila 2020.

Štirje projektni partnerji: Javni zavoda Park Škocjanske Jame, Občina Dolina, Univerza na Primorskem iz Kopra (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) in GAL Venezia Orientale-Vegal ter nekateri od 12 pridruženih partnerjev so se končno lahko srečali tudi v živo in potrdili načrt poteka dejavnosti, ki je bil predhodno usklajen prek številnih video srečanj. Projekt ENGREEN se osredotoča na dejavnosti za krepitev, obnovo, ohranjanje in upravljanje zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI. Partnerji so na srečanju podrobno predstavili predvidene aktivnosti in predvideni časovni okvir izvedbe.

Projekt med drugim predvideva investicije za obnovo treh kalov na območju Parka Škocjanskih jam in ledenice s kalom v Dragi na območju Naravnega rezervata Doline Glinščice. Posebna pozornost bo namenjena popisu elementov zelene infrastrukture, predvsem mokrišč, monitoringu živalskih in rastlinskih vrst, od katerih so mnoge že močno ogrožene. V prid njihovi ohranitvi bo poskrbljeno za odstranjevanje nekaterih neavtohtonih vrst  iz naravnega okolja, npr. zlatih ribic.

Bistvenega pomena je tudi načrtovanje in izvedba vsaj 32 dogodkov namenjenih ozaveščanju javnosti o pomenu trajnostnega pristopa do narave. Izvedene bodo tudi izobraževalne delavnice in umetniški natečaji.

Plodno sodelovanje se bo brez prekinitve nadaljevalo prek poletja z načrtovanjem za izvedbo del za obnovo zelenih infrastruktur, zbiranjem podatkov o favni in flori ter organizacijo prvih promocijskih dogodkov.

Projektu lahko sledite tudi na FB in Instagramu!

www.ita-slo.eu/it/engreen

www.facebook.com/ENGREEN_Interreg_IT-SI-104026504657512

www.instagram.com/engreen_interreg_it_si

Engreen_kick off_lavori.jpg
( 3 byti, published on 29 Junij, 2020 - 11:57 )
Engreen_kick off_torta.jpg
( 3 byti, published on 29 Junij, 2020 - 11:57 )
Tools