Programski dogodek - INFODAY - PREDSTAVITEV CILJNEGA RAZPISA ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 07/2019 - Prezentacije z dogodka

Dogodki

Več kot 11 milijonov evrov sredstev ESRR za zadnje standardne projekte. Toliko znaša financiranje, ki ga je Program Interreg V-A Italija-Slovenija namenil ciljnemu razpisu za standardne projekte iz naslova prednostnih naložb 1b, 6d, 6f in 11 ETS. Organ upravljanja programa v sodelovanju s Skupnim sekretariatom je na programskem dogodku, ki je potekal v Vidmu 23. januarja dopoldne, številnim prisotnim udeležencem in potencialnim upravičencem podrobno predstavil namen razpisa in pogoje za financiranje.

Na dogodku, ki se je odvijal v avditoriju »Antonio Comelli« v prostorih Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, so spregovorili tudi predstavniki institucionalnih partnerjev programa iz Republike Slovenije in Dežele Veneto.

Predstavniki programa so predstavili merila upravičenosti izdatkov in operativna navodila o postopku oddaje projektnih vlog, ki se bodo kot za prejšnje razpise pošiljale samo elektronsko prek spletnega sistema Front End Generaliziran 2 - FEG2, ki ga je izdelala družba Insiel SpA.

Napovedali so tudi predstavitvena dogodka, ki bosta 30. januarja v Postojni oziroma 7. februarja v Benetkah. Več informacij o dogodkih bo na voljo na tej spletni strani.

V nadaljevanju objavljamo prezentacije z dogodka, ki je potekal 23. januarja 2019:

  1. Stanje izvajanja Programa Interreg V-A Italija-Slovenija
  2. Predstavitev ciljnega razpisa za standardne projekte št. 07/2019
  3. Postopek ocenjevanja projektnih vlog
  4. Način priprave in oddaje projektne vloge
  5. Upravičenost izdatkov
01_Introduzione - Comelli.pdf
( 745 bytov, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
02_Bando standard - Kocina-Vecchiato.pdf
( 1 byte, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
03_Assessment Procedure - Kocina.pdf
( 387 bytov, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
04_Spletni sitem 19022018 - Sosol.pdf
( 3 byti, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
05_Elegibilità_spese - Vecchiato.pdf
( 531 bytov, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
06_Infoday contatti e prossimi incontri.pdf
( 273 bytov, published on 24 Januar, 2019 - 15:37 )
Tools