Programski dogodek – Nova Gorica, 26. in 27. septembra 2018

Dogodki

Organ upravljanja in Skupni sekretariat Programa Interreg V-A Italija-Slovenija v sodelovanju s Slovensko Info točko organizira dva dogodka konec septembra v Novi Gorici, v Hotelu Perla.

Prvi dogodek »Učinkovita komunikacija med partnerji in javnostjo« bo 26. septembra 2018 in bo namenjen upravičencem sofinanciranih projektov. Dogodek bo priložnost za poglobitev rabe celostne grafične podobe in logotipov ter upravljanja namenskih  spletnih strani za projekte, ki jih gosti uradna spletna stran Programa.

Drugi dogodek, ki bo 27. septembra 2018, bo namenjen praznovanju Dneva evropskega sodelovanja (European Cooperation Day, ustanovljen leta 2012). Na dogodek je vabljena širša javnost, da se podrobneje seznani s Programom in nekaterimi projekti v izvajanju ter z izkušnjami  z evropske ravni.

Dogodek se bo zaključil s čezmejnim »Vodenim ogledom projektov« med Novo Gorico/Gorico/Šempetrom-Vrtojbo, ki ga soorganizira Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO/ GECT GO. Udeležencem bodo predstavljena infrastrukturna dela, ki se bodo izvajala v okviru projekta CTN/ITI Isonzo-Soča.

Več informacij o dogodkih in načinu prijave bo kmalu na voljo na tej spletni strani.

Tools