MobiTour - Focus skupina v Divači

Dogodki

PICTURE GALLERY

7 februar 2018 - Divača

V okviru projekta MobiTour - Trajnostna mobilnost obalnih turističnih območij in čezmejnega zaledja (financirano s Programom Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) je bila v pilotnem območju Park Škocjanske jame organizirana prva fokusna skupina z lokalnimi deležniki.

Srečanja so se udeležili lokalne skupnosti, strokovnjaki, združenja civilne družbe, gospodarski subjekti in turistična združenja. Cilj je bil opredeliti glavne izzive trajnostne mobilnosti na pilotnem območju, potrebe prebivalcev, turistov in državljanov glede mobilnosti ter možne ukrepe/strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti v območju.

Rezultate fokusne skupine bomo analizirali in uporabili za pripravo vprašalnika za končne uporabnike storitev trajnostne mobilnosti (državljani in turisti). Vprašalnik bo služil kot podlaga za razvoj čezmejnih pilotnih sistemov in rešitev v sektorju trajnostne mobilnosti na pilotnih območjih: Park Škocjanske jame, Občina Piran, Kobilarna Lipica, Občina Lignano Sabbiadoro, Občina Caorle.

Tools