Evropski dan sodelovanja - 21.09.2017

Dogodki

Evropski dan sodelovanja, ki poteka od leta 2012, se dotika več kot 40 držav, ki pripadajo Evropski uniji oziroma nanjo mejijo in so povezane prek programov sodelovanja. Omenjeni programi so v več kot 25 letih obstoja pomembno vplivali vseh sodelujoča območja, odpravljajoč meje in zmanjšujoč razlike med evropskimi regijami.

Tudi Program Interreg Italia – Slovenija se je letos priključil Evropskemu dnevu sodelovanja. Prisoten je bil  na dogodku "Teritorialno sodelovanje in kohezijska politika: med rezultati in perspektivami", ki ga je za letošnjo izvedbo organizirala Agencija za teritorialno kohezijo in se je odvijal  v Rimu 21. septembra 2017. Dogodek je doprinesel k spodbujanju razprave med osrednjimi in regionalnimi upravami ter zainteresiranimi akterji mednarodnega pomena o temah in prednostnih nalogah tekočih programov medregijskega, transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja, s posebnim poudarkom na integraciji, sredozemskih politikah, makro- regionalnih strategijah, in post- programskem obdobju 2020.

PriponkaVelikost
PDF icon Save the date437.46 KB
PDF icon Program192.2 KB
Tools