DOGODEK »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020« - 9. junij 2016

Dogodki

Objavijamo predstavitve, predstavljeni na zaključni dogodek Programa 2007-2013 in predstavitev Programa Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, ki je potekalo vceraj 9. junija 2016 v Vidmu.

Tools