ARTE - Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe mezenhimskih matičnih celic (MSC) v ortopediji

Dogodki

Vabilo na strokovno srečanje DCTIS z naslovom

Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe mezenhimskih matičnih celic (MSC) v ortopediji

Vabimo Vas na strokovno srečanje Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije v sredo 24.4.2019 ob 16:00 v predavalnici Ortopedske klinike (vhod pri vratarju), UKC Ljubljana, Zaloška c. 9, Ljubljana, ki ga organizira DCTIS v sodelovanju s konzorcijem projekta ARTE.

 

Strokovni program srečanja:

1. izr. prof. dr. Matej Drobnič, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, predsednik DCTIS

Pozdrav in uvodni nagovor

Filtrirani koncentrat aspirata kostnega mozga in različni biomateriali za zdravljenje hrustančnih lezij v kolenu

 

2. doc. dr. Klemen Stražar, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana

Potencial avtolognih MSC za zdravljenje patologij kolka

 

3. prof. dr. Matjaž Jeras, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Regulatorni okviri in odprta vprašanja na področju nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje

 

4. dr. Lenart Girandon, Educell d.o.o., Trzin

Viri MSC za celične terapije v ortopediji

 

5. prof. dr. Francesco Curcio, Dept. of Medical and Biological Sciences, University of Udine, Italy

Avtomatizirana proizvodnja zdravil za napredno zdravljenje osteoartritisa

 

6.  dr. Antonio Sfiligoj, VivaBioCell S.p.A., Udine, Italija

ARTE-projekt Interreg Italija-Slovenija

 

7. Zaključek s pogostitvijo

Tools