ANNUAL EVENT- Letni dogodek Programa Interreg V-A Italija-Slovenija

Dogodki

12. junija bo v Štanjelu (Slovenija) potekal letni dogodek programa Interreg Italija-Slovenija. Letni dogodek namenjamo inštitucijam, ki sodelujejo v projektih s področja zdravstva in kulturne dediščine v okviru specifičnih ciljev 6c in 11, ki izvajajo aktivnosti za izboljšanje krepitve zmogljivosti struktur za učinkovito čezmejno upravljanje.

Medinstitucionalno sodelovanje na območju Programa sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija 2014-2020 je horizontalno vprašanje, ki zadeva vse prednostne osi.

Gre za prvi programski komunikacijsko kapitalizacijski (CAP &COM) dogodek, na katerem bomo skupaj iskali odgovore, kako uspešne so bile posamezne inštitucije pri krepitvi medinstitucionalnega sodelovanje in kakšne koristi in spremembe je to sodelovanje prineslo čezmejnemu prebivalstvu. Projektni partnerji bodo imeli priložnost izmenjati izkušnje in prakse pri premagovanju ovir pri prenosu rezultatov projektov na izvedbeno raven oz. v razvojne politike.

Udeležencem srečanja bodo predstavljene dobre prakse izvajanja kapitalizacijskih projektov v okviru transnacionalnega Programa MED.

Srečanje organizira Slovenska Info točka, ki deluje v okviru Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja in Skupnim sekretariatom.

Podrobnejše informacije v programu tukaj spodaj.

AGENDA_ANNUAL EVENT_ITASLO_12_06_2019.pdf
( 596 bytov, published on 3 Junij, 2019 - 12:49 )
Tools