Crossit Safer: Vaja na temo požara v naravi

Gasilska enota Nova Gorica – GENG je v soboto, 27. 3. 2021, v sklopu projekta izvedla usposabljanje za gašenje požarov. Temu je sledila tudi praktična vaja za primer požara v naravi, ki se je nato razširil v urbano okolje – na odlagališče odpadkov. Vaja je trajala 3 ure, med 9h in 12h.

Z usposabljanjem in vajo so sodelujoči želeli izpolniti veščine v primeru požara, in sicer za celotni postopek: od začetnega gašenja, prijave požara, pa vse do zaključka gašenja in sodelovanje pri odpravi posledic.

Organizatorji so želeli preizkusiti izurjenost gasilcev tako pri komunikaciji, pri vzpostavitvi štabnega mesta kot pri ostalih potrebnih aktivnostih.

V vajo so sodelujoči nenapovedano vključili tudi iskanje pogrešane osebe, za kar so uporabili tudi dron. Ta je bil nato uporabljen še za nadzor in druge potrebne aktivnosti. Dron je sicer bil kupljen s sredstvi, pridobljenimi v okviru projekta.

Dogodek je bil zaradi aktualnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije covid19 internega značaja. Vseh udeležencev je bilo 38, pri čemer je bila večina gasilcev (poklicnih in prostovoljnih).

vaja geng.jpg
( 4 byti, published on 12 April, 2021 - 09:35 )
Tools