SECNET

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.299.675,00€
Prispevek ESRR:
1.104.723,75€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.19
Project progress: 
100%
Budget: 
1299675.00€
Prispevek ESRR: 
1104723.75€

SECNET

Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti

Povzetek projekta: 

Osnovni cilj projekta je krepitev institucionalnih sposobnosti pristanišč znotraj programskega območja in postaviti temelje za trajno skupno čezmejno koordinirano upravljanje problematik vezanih na pristaniško varnost. To pa predvsem s skupno zasnovanim in skupno koordiniranim akcijskim načrtom in skupno dolgorono strategijo, pa tudi s pomočjo sodobnih ikT sistemov, s končnim ciljem dvigniti raven pristaniške varnosti in konkurenčnosti pristanišč.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta bo izboljšanje in okrepitev sodelovanja med pristanišč na institucionalni ravni na področju pristaniške varnosti znotraj programskega območja. Pristanišča bodo razvila skupno dolgoročno strategijo upravljanja in skupni akcijski načrt, ki bo skupaj z razvojem in uporabo sodobnih IkT sistemom privedel pristaniško varnost na višjo raven. Še posebej si bodo partnerji prizadevali doseči sledeče cilje:1)Izboljšati kompetence pristanišč pri snovanju skupne strategije upravljanja na področju pristaniške varnosti, predvsem z uporabo sodobnih IkT sistemov kot osnovnim pogojem za zagotavljanje dolgoronih sprememb. To bo mogoče doseči z vzajemno izmenjavo izkušenj in primerjalno analizo najboljših praks, s čezmejnim usposabljanjem kadrov (tukaj bodo vkljuečna tudi tri pristanišča, ki niso partnerji v projektu), ki bo zagotovilo pristaniščem potrebna znanja za boljše načrtovanje in ukrepanje na področju pristaniške varnosti.2)Harmonizacija pristopov in ukrepov za čezmejno krepitev pristaniške varnosti. Oblikovanje skupnega akcijskega narta za krepitev pristaniške varnosti in testiranje akcijskega načrta z uporabo sodobnih IkT sistemov, ki bodo predstavljali osnovo za standardizacijo opreme in postopkov na področju pristaniške varnosti. Hkrati pa konsolidirati varnost in konkurenčnost pristanišč znotraj programskega območja.3)Institucionalizacija čezmejnega upravljanja pristaniške varnosti. Z ustanovitvijo trajne čezmejne institucionalne platforme in s podpisom skupnega protokola se bodo projektni partnerji in ostali podpisniki obvezali, da si bodo dolgoročno (tudi po preteku projekta) izmenjevali informacije, postopke in dobre prakse na področju pristaniške varnosti.

Partner

Vodilni partner

Oblast pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Srednjeevropske pobude - Izvršni sekretariat

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Oblast pristaniškega sistema Severnega Jadrana

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
SECNET_SLO.pdf
( 515 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:47 )
SECNET Brochure ITA-SLOSECNET Brochure ITA-SLO
SECNET_Pieghevole_v1.3.pdf
( 510 bytov, published on 19 December, 2018 - 14:41 )
NEWSLETTER SECNET SLONEWSLETTER SECNET SLO
SECNET_newsletter3_SI.pdf
( 2 byta, published on 14 Marec, 2019 - 11:35 )
SECNET_REPORT_SI_FINAL.pdf
( 3 byti, published on 16 April, 2019 - 11:25 )
SECNET_D.3.2.3.1_Čezmejna strategija za krepitev.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2019 - 12:04 )
SECNET NEWSLETTER 4SECNET NEWSLETTER 4
SECNET_newsletter4_SI_FINAL.pdf
( 2 byta, published on 21 Maj, 2019 - 17:23 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Osnovi cilj projekta SECNET je povečati institucionalno zmogljivost pristaniških uprav programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje varnosti v pristanišču na čezmejni ravni s skupno zasnovanim in koordiniranim akcijskim načrtom ter dolgoročno strategijo, kot tudi s pomočjo sodobnih IKT sistemov, da bi zagotovili varnost in konkurenčnosti pristanišč.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (12/2018)

 

Zaključila se je prva faza projekta, ki se je začel oktobra 2017, s študijo razmer v pristaniščih na programskem območju, v kateri so obravnavani varnost ob mejah pristanišča, kibernetska varnost in nabor najboljših praks na evropski in mednarodni ravni.

Na podlagi te študije je bil sestavljen čezmejni akcijski načrt za krepitev pristaniške varnosti.

Akcijski načrt je bil preizkušen z različnimi pilotnimi aktivnostmi, ki jih pristanišča Benetke, Trst in Koper ravnokar izvajajo in katerih cilj je zagotoviti perimetralno zavarovanje pristaniških območij in krepiti zaščito pred informacijskimi napadi s potencialno uničujočimi posledicami za delovanje pristanišč.

Pri pilotnih aktivnosti so predvideni, na primer, namestitev  protivlomilnih alarmov, uporaba brezpilotnih letal za nadzorovanje območja in poskusi vdora za preverjanje odpornosti informacijskih mrež.

V zadnji fazi projekta - ki se zaključi 31. marca 2019 - bo sestavljena čezmejna strategija za krepitev pristaniške varnosti, ki bo tudi  dolgoročna osnova za institucionalno sodelovanje.

Kontakti

Oblast pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana

0039 0406732692
Via Karl Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste, Italia
Alberto Cozzi

Srednjeevropske pobude - Izvršni sekretariat

0039 0407786722
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italia
Poli Ugo

Univerza v Trstu

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia
Borruso Giuseppe

Oblast pristaniškega sistema Severnega Jadrana

0039 0415334243
Santa Marta - Fabbricato 13, 30123 Venezia, Italia
Orlandi James

Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d.

00386 (0) 56656100
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper/Capodistria, Slovenia
Richter Roberto

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Kavur Boris