RETRACKING

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
34 mesecev
Začetek: 25.09.17
Konec: 31.07.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.494.985,00€
Prispevek ESRR:
1.270.737,25€

The project in numbers

Trajanje: 
34 mesecev
Start / End: 
25.09.17 to 31.07.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1494985.00€
Prispevek ESRR: 
1270737.25€

RETRACKING

Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Oblikovanje konkurenčnega modela upravljanja, ki je skladen z evropskimi predpisi za reciklažo odpadkov iz kompozitov, ojačanih z vlakni (FRP) in omogoča reciklažo, analizo in beleženje, proizvodnjo, identifikacijo in sledljivost "sekundarne surovine" na osnovi trajnostnih proizvodov. Ustvarjanje ustreznih pogojev za prehod z linearnega na krožno gospodarstvo. Projekt izpolnjuje specifične cilje programa 3.3, saj prinaša razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij za ravnanje z odpadki.

Povzetek projekta: 

V pol stoletja proizvajanja FRP je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku njihove življenjske dobe na področju reciklaže ni učinkovitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov uporabljali v različnih industrijskih panogah. Danes je odstranjevanje teh proizvodov ob koncu njihovega življenjskega cikla problem svetovnih razsežnosti, saj še nimamo učinkovitega sistema za njihovo odstranitev.

Od linearnega proti krožnemu gospodarstvu

Cilj projekta je bil pomagati proizvodnemu sektorju tega območja ustvariti pogoje za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, kar je prispevalo k izvajanju COM (2015) 614 - "Akcijskega načrta Evropske unije za krožno gospodarstvo Manjkajoči člen”, ki predlaga model krožnega gospodarstva za proizvodnjo "sekundarne surovine” iz odpadkov FRP (kompoziti, ojačani s steklenimi vlakni).

Reciklaža FRP je priložnost za preoblikovanje okoljskega problema v nova delovna mesta in nove gospodarske vire:

- večja ozaveščenost celotnega programskega območja v zvezi s ponovno uporabo, zmanjševanjem in predelavo odpadkov, kjer so že vidne priložnosti za okoljske in gospodarske prednosti, ki jih prinaša "zeleno gospodarstvo";

- ogromni potenciali za razvoj inovativnih proizvodov;

- koristi za okolje zaradi zmanjšanja količin odpadkov, ki končajo na odlagališču, in za odkrivanje neustreznih odlagališč;

- gospodarske koristi zaradi uporabe cenejših surovin, pridobljenih iz odpadkov;

- ustvarjanje novih delovnih mest.

Mešano italijansko-slovensko partnerstvo je ponudilo možnost preizkušanja funkcionalnosti krožnega gospodarskega modela v čezmejnem kontekstu, da bi ga lahko ponudili drugim evropskim območjem s podobnimi težavami.

Glavni rezultati: 

Projekt je razvil (1) tehnološko infrastrukturo, ki pri označevanju izdelkov z vstavitvijo oznake RFID na njihove etikete omogoča sledljivost izdelkov iz FRP in (2) spletno platformo v oblaku za upravljanje in nadzoro informacij, povezanih z različnimi fazami recikliranja in preoblikovanja.

Zahvaljujoč izvedbi pilotnega projekta je bila potrjena funkcionalnost novega modela krožnega gospodarstva, da zagtavlja učinkovito upravljanje pridobivanja in obdelave odpadkov iz FRP ter njihovega preoblikovanja v "sekundarne surovine" za uporabo pri izdelavi novih izdelkov. ki jih je mogoče 100-odstotno reciklirati. Tehnologije, razvite v projektu, omogočajo tako spremljanje novih izdelkov iz recikliranega materiala kot tudi povratno logistiko. Ta novi model je bil zasnovan tako, da ga je mogoče replicirati po vsej Evropi.

Projekt je novi model krožnega gospodarstva razširil na podjetja v sektorju predelave in obdelave odpadkov ter proizvajalcev kompozitnih materialov na programskem območju. Na delavnicah, seminarjih in konferencah je konzorcij poudaril prednosti, ki jih omogoča uporaba "sekundarnih surovin". Predstavljanje modela je vplivala tudi na splošno civilno družbo, ki se je zavedla vprašanj pravilnega ravnanja z odpadki in pomena izboljšanega ravnanja z njimi.

Partner

Vodilni partner

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

Pordenone
ITA

Projektni partner št.1

Gees Recycling srl

Pordenone
ITA

Projektni partner št.2

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Infordata Sistemi Srl

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Gospodarska Zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster evento annuale 30/05/2018Poster evento annuale 30/05/2018
RETRACKING_ITA_2.pdf
( 534 bytov, published on 3 September, 2021 - 10:17 )
BrošuraBrošura
Retracking_Brochure.pdf
( 2 byta, published on 23 December, 2019 - 17:57 )
Novice št. 1 projekta RetrackingNovice št. 1 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 1-7 dec 2018-SI.pdf
( 543 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 2 projekta Retracking Novice št. 2 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 2_Februar 2019_SI.pdf
( 476 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 3 projekta Retracking Novice št. 3 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 3_April 2019_SLO.pdf
( 357 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 4-5 projekta RetrackingNovice št. 4-5 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 4-5_Junij 2019_SI.pdf
( 396 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 6 projekta Retracking Novice št. 6 projekta Retracking
Retracking-e-novice-st-6_Avgust-2019_SI.pdf
( 340 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 7 projekta Retracking Novice št. 7 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 7_September 2019_SI.pdf
( 324 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 8 projekta RetrackingNovice št. 8 projekta Retracking
Retracking_e-novice_št_8_Oktober_2019_SI.pdf
( 409 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 9 projekta Retracking Novice št. 9 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 9_December 2019_SI.pdf
( 506 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 10 projekta Retracking Novice št. 10 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 10_Februar 2020_SI.pdf
( 737 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
Katalog odpadkov programskega območja Katalog odpadkov programskega območja
Katalog odpadkov GFRP.pdf
( 2 byta, published on 9 Januar, 2020 - 08:33 )
RETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorjuRETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorju
GEES Retracking article_SLO.pdf
( 592 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni
Retracking Tehnični članek_infordata_SLO.pdf
( 449 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
IZHOD R1.WP3.1 - Katalog odpadkov programskega območjaIZHOD R1.WP3.1 - Katalog odpadkov programskega območja
R1. WP3.1 The FRC Waste Catalogue of the Programme Area (1) (7).pdf
( 2 byta, published on 21 December, 2021 - 10:57 )
REZULTAT R3.WP3.1 - Končno poročilo o kartiranje toka odpadkovREZULTAT R3.WP3.1 - Končno poročilo o kartiranje toka odpadkov
R3.WP3_.1 - report on mass flow analysis_final (4).pdf
( 2 byta, published on 21 December, 2021 - 10:57 )
REZULTAT R4.WP3.1 - Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo FRCREZULTAT R4.WP3.1 - Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo FRC
R4.WP3_.1 - proposal for CE model_final (2).pdf
( 1 byte, published on 21 December, 2021 - 10:57 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt RETRACKING bo razvil konkurenčni model za pravilno ravnanje z odpadki, ki nastajajo iz proizvodov, izdelanih iz polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni. Model bo podprl reciklažo tega snovnega toka z njegovo analizo od proizvodnje naprej. Z izboljšano prepoznavnostjo in sledljivostjo snovnega toka bodo ustvarjeni pogoji za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31/07/2020)

Projekt Retracking je zaključen. V zadnjem obdobju je bil za študente in predstavnike akademske sfere 29. julija 2020 organiziran zadnji spletni seminar, na katerem so bili predstavljeni rezultati projekta. Še posebej smo zadovoljni s konsolidiranim sodelovanjem med slovenskimi podjetji in Gees Recyclingom, kar je neposredna posledica mreženja na naših dogodkih, rezultat pa je uresničitev modela krožnega gospodarstva, razvitega v okviru projekta. Tako recikliranje in predelava kompozitnih odpadkov kot integracija čipov RFID za spremljanje odpadkov uspešno potekata.
 

AKTIVNOST WP3.1.

Dejavnost je namenjena kognitivni analizi in kartiranju tokov odpadkov v FRC na programskem območju

slika 1 tabela.png

Oznake odpadkov, izbrane v skladu z metodologijo kataloga odpadkov

slika 2.png

Konvencionalna vrednostna veriga FRC proizvodnje in ravnanja z odpadki

slka 3.png

Nova, bolj krožna vrednostna veriga, ki je bila oblikovana v projektu Retracking

slika 4.png

Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo CFR

AKTIVNOST WP3.1.1

Dejavnost je namenjena podrobni pripravi programa in orodij za izvedbo analize in kartiranja

IZHOD R1.WP3.1 - Katalog odpadkov programskega območja

Glavni cilj dokumenta je razviti edinstven katalog izdelkov/odpadkov v kompozitu, ojačanem s steklenimi vlakni (FRC) za namen boljše identifikacije in ravnanja z odpadki teh izdelkov/odpadkov na območju programa.< p>

AKTIVNOST WP3.1.2

Dejavnost je namenjena kognitivni analizi programskega področja

REZULTAT R2.WP3.1 - Seznam deležnikov, vključenih v cikel FRC odpadkov.

Izdelek vsebuje imena podjetij, javnih ali zasebnih subjektov, industrijskih sektorjev in vrste izdelkov/odpadkov, pomembnih za njihovo dejavnost.

AKTIVNOST WP3.1.3

Dejavnost je namenjena kartiranjem deležnikov in razvoju skupne strategije za krožno ravnanje z odpadki in proizvodi v FRC.

REZULTAT R3.WP3.1 - Končno poročilo o kartiranje toka odpadkov

Poročilo vsebuje podatke o količinah in vrstah odpadkov, pridobljene z obiski podjetij za proizvodnjo odpadkov ter razgovorov z javnimi organi in komunalnimi podjetji, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadkov.

REZULTAT R4.WP3.1 - Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo FRC, skupaj z opredelitvijo merila za prenehanje kvalifikacije odpadkov za FRC odpadke.

Dokument predlaga krožni poslovni model za proizvodnjo izdelkov na osnovi sekundarnih surovin (SRM), to je polimernih plošč, pridobljenih iz recikliranih FRC odpadkov. Dokument vsebuje del, posvečen kriterijem End of Waste (EoW) za proizvodnjo agregatov za polimerne plošče iz FRC odpadkov.

Kontakti

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

0039 0434504411
Via Roveredo 20/b, 33170 Pordenone, Italia
Massimiliano Bertetti

Gees Recycling srl

0039 0434654183
Via I° Maggio 8, 33070 Budoia, Italia
Mioni Franco

Zavod za gradbeništvo Slovenije

00386 (0) 12804251
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Alenka Mauko Pranjic

Infordata Sistemi Srl

0039 040367189
Strada per Vienna 55/1, 34151 Trieste, Italia
Marko Petelin

Gospodarska Zbornica Slovenije

00386 (0) 15898196
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, Slovenija
Antonija Božič Cerar