Razpisi

Na tej strani so na razpolago informacije v zvezi z objavljenimi razpisi v okviru Programa.

Dne 15.06.2016 so bili objavljeni javni razpisi st. 1/2016 , 2/2016 , 3/2016 , 6d, 6f in 4/2016 za predložitev standardnih projektov. Rok za oddajo je zapadel dne 30.9.2016.

Predstavljenih je bilo 160 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem. Projektni predlogi bodo ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016:
PRIJAVLJENI PROJEKT
 
Os Specifični cilji Opis št. prijavljeni projekti
Os 1    1b Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja 62
Os 2 4e Spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti 13
Os 3 6c Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine 43
6d Okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja 10
6f Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki 10
Os 4 ETS Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s podbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive 22
    Skupaj 160

 

Podrobnejše informacije o dokumentih razpisov za predložitev standardnih projektov so na voljo na naslednji povezavi.

Postopek strateških projektov ni še dokončno določen.