Sofinancirani projekti

Evalvacije projektnih predlogov prijavljenih na razpisih za standard projekte so še v teku.
Trenutno projekti niso še sofinancirani.