Specifični cilj 3.3

PN 6f: spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju ravnanja z odpadki, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi, oziroma za zmanjšanje onesnaževanja zraka.

PC 3.3.: razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki.

Pričakovani rezultat SC 3.3.:
Okrepljena inovativnost na področju upravljanja voda in ravnanja z odpadki ter eksperimentiranja in izvajanja zelenih tehnologij.