Specifični cilj 3.1

PN 6c: ohranjanje, varstvo, spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.

PC 3.1.: ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.

Pričakovani rezultat SC 3.1.:
Valorizacija in promocija naravnega in kulturnega bogastva v območju sodelovanja, da bi pritegnili trajnostno turistično povpraševanje.