Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

TC 6: ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov