Službe

Skupni sekretariat

Uradi Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Sovenija 2014-2020 se nahajajo na sedežu Avtonomne dežele Furlanije julijske krajine v Trstu na ul. Udine št.9 (34132 – Trst).

tel.: +39 040 3775993
faks: +39 040 3775907
E-mail: [email protected]

 

Slovenska info točka

Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531

 

Posredniški organ GECT GO / EZTS GO

Uloga in funkcije posredniškega organa GECT GO / EZTS GO so opisani v 4. oddelku Programa sodelovanja.

Oglej si spletno stran EZTS GO >

 

Prvostopenjska kontrola

Organi, ki opravljajo prvostopenjsko kontrolo so:

 

REPUBLIKA ITALIJA:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik

Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov - Roberto Piccini nosilec organizacijskega položaja

ul. Udine 9, I-34132 Trst, Italija

E-mail: [email protected]

 

REPUBLIKA SLOVENIJA:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

E-mail: [email protected]