Organi

Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail: [email protected]

  • Laura Comelli

V podporo Organa upravljanja:

  • Sandrina Facchettin

  • Sandy Petrossi

  • Chiara Vecchiato

  • Raffaella Silvestri

  • Rosa D'Amore

Potrjen elektronski naslov (PEC):
Za predložitev zahtev, izjav, podatkov in za izmenjavo informacij in dokumentov, Organ Upravljanja in Skupni Sekretariati Programa za čezmejno sodelovanje Italija Slovenija uporabljajo sledeči potrjeni elektronski naslov PEC: [email protected]

Uradne ure vložišča:

Vložišče se nahaja v Trstu, ulica Cavour, 1, pritličje, in ima sledeči urnik: od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure.

Organ za potrjevanje

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

via Udine 9, I-34132 Trst, Italija

e-mail [email protected]

Revizijski organ

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Predsedstvo dežele

Glavna direkcija

Revizijska služba

Via Montesanto, 17 I-34170 Gorizia, Italija

e-mail [email protected]

 

Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev.