INTEGRA

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
19 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.04.19
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
611.072,85€
Prispevek ESRR:
519.411,92€

The project in numbers

Trajanje: 
19 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.04.19
Project progress: 
100%
Budget: 
611072.85€
Prispevek ESRR: 
519411.92€

INTEGRA

Čezmejna mreŽa za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj projekta je povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk(zlasti do tistih, za katere obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in MF), z razvojem indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic. To bo omogočilo zdravstvenim delavcem ustrezno reševanje naraščajočega problema na čezmejnem področju preko uporabe skupnega protokola za ukrepanje.

Povzetek projekta: 

Programsko območje se zaradi bližine t.i. »Balkanske poti« sooča z rastjo števila priseljencev iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike. Prisotnost ljudi iz zelo različnih kultur prinaša nove izzive, povezane z integracijo na vseh institucionalnih ravneh. Projekt se loteva doslej manj raziskane teme, varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci. Za prvo fazo projekta, oceno pojava, bo v projektu uporabljen interdisciplinarni pristop. Temu bo sledil razvoj smernic za zdravstvene in socialne delavce. Poleg tega je predvideno usposabljanje za socialne in zdravstvene delavce, ki bo usmerjeno v premagovanje težav pri medkulturni komunikaciji in pa posebno medicinsko usposabljanje zgolj zdravstvenih delavcev o zdravljenju migrantk, tudi v težkih primerih, kot je pohabljanje ženskih spolnih organov. Projekt bo izveden na čezmejnem območju iz dveh razlogov: prvi je, da so migracije pojav, ki vpliva na obmejno območje programskega območja pri čemer prepustnost meja lajša gibanje migrantov iz sosednjih držav, od koder izhaja potreba po oblikovanju skupnih smernic. Drugi razlog je izmenjava dobrih praks. Italijanske zdravstvene ustanove imajo več izkušenj z oskrbo priseljenk iz držav Azije in Afrike, medtem ko tovrstni bolniki v Sloveniji predstavljajo nov pojav, saj so se slovenske zdravstvene strukture doslej soočale s težavami v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem žensk, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije (Bosna, Kosovo) - od tod izhaja potreba po izmenjavi dobrih praks in oblikovanju skupnih smernic.

Glavni rezultati: 

1) skupne smernice glede komunikacije in medkulturnih odnosov, kot tudi o medicinskih tehnikah za zdravljenje žensk, žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok. Smernice bodo temeljile na že uveljavljenih dobrih praksah, na izmenjavi izkušenj med zdravstvenimi delavci in na novem indeksu spolnega in reproduktivnega zdravja, ki bo razvit na osnovi rezultatov raziskave/akcije. 2) usposabljanje zaposlenih v zdravstvu o komunikaciji, medkulturnih odnosih in zdravstvenih tehnikah, ki se uporabljajo pri bolnicah žrtvah pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok. Izobraževanje za medkulturne mediatorje in uspoabljanje novih mediatorjev, ki bodo znali interpretirati potrebe po povezovanju med migrantskimi skupnostmi in bolnišnicami na temo zdravja.

Partner

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DiSPeS

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Bolnišnica Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
INTEGRA_SLO.pdf
( 537 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:54 )
2019.1.21. Delavnica: vloga medkulturnih mediatorjev2019.1.21. Delavnica: vloga medkulturnih mediatorjev
2019.1.21 Integra - Workshop Trieste.pdf
( 404 byti, published on 18 Januar, 2019 - 15:34 )
Integra Newsletter SLO 1.pdf
( 1 byte, published on 29 Januar, 2019 - 13:55 )
Integra-Brochure Slovenščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Italianščina.pdf
( 2 byta, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Albanščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Arabščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Bengalščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Francoščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Romunščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Angleščina.pdf
( 2 byta, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Srbščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Turščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra Newsletter SLO 2.pdf
( 2 byta, published on 20 Marec, 2019 - 09:05 )
2019.4.13 Integra - Final Conference.pdf
( 324 bytov, published on 11 April, 2019 - 12:43 )
2019.4.15 Integra - Final Training Event.pdf
( 410 bytov, published on 11 April, 2019 - 12:43 )
Integra Newsletter SLO 3.pdf
( 2 byta, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Report SLO 1.pdf
( 12 bytov, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Report SLO 2.pdf
( 3 byti, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Video.pdf
( 264 bytov, published on 17 Februar, 2020 - 14:04 )
2019.1.21 Integra Workshop Trieste ITA-SLO.pdf
( 404 byti, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )
2019.2.7 Integra Workshop Izola SLO.pdf
( 546 bytov, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )
2019.2.18 Integra Okrogla miza Postojna SLO.pdf
( 313 bytov, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Skupni cilj projekta je povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk – zlasti tistih, pri katerih obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok – z razvojem skupnih smernic in indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja. To bo omogočilo zdravstvenim delavcem ustreznoobravnavo in reševanje naraščajočega problema na čezmejnem področju preko uporabe enotnih postopkov za obravnavo migrantk.  

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Trenutno poteka izvedba aktivnosti v okviru delovnega sklopa 3.1, to je preučevanje vidika spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk na projektnem območju, težave pri medkulturnem sporazumevanju in dobrih praks z večdisciplinarnim pristopom. Rezultate tega delovnega sklopa bodo izhodiščna točka za aktivnosti v okviru WP 3.2, in sicer priprava skupnih smernic, opredelitev indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter izobraževanje zdravstvenih delavcev.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.04.2019)

V soboto, 13. aprila, je bil v Avditoriju visoke šole SSLMIT v Trstu, zakljucni dogodek projekta z naslovom Odgovor projekta INTEGRA na potrebo migrantk po zdravju in socialni integraciji. Konferenca se je zacela z uradnimi pozdravi, sledila pa sta dva sklopa – prvi je bil posvecen kulturnim, družbenim in zdravstvenim vidikom (sklop sta koordinirala oba raziskovalna zavoda), drugi pa smernicam in kazalcem. Sledilo je izobraževalno srecanje IRCBG 19004 - Reproduktivno zdravje migrantk: fokus na maticne države, ki ga je v ponedeljek, 15. aprila, priredila Otroška bolnišnica in porodnišnica Burlo Garofolo, z udeležbo zdravstvenega osebja skupaj z zdravniki centra OMS iste bolnišnice. V tej priložnosti so partnerji predstavili tudi glavne rezultate in dokumente, in sicer:
- Video Zakon in pravice žensk, preveden v 10 jezikov. Namen videa je posredovanje kljucnih informacij o pravicah žensk na podrocju zdravja.
- Video Žensko telo, v italijanskem in slovenskem jeziku. Video prikazuje vec kot 40 delov cloveškega telesa, glas v podlagi pa prebere ime izrisanega organa.
- Brošura Nacrtovanje družine, prevedena v 10 jezikov, ki vsebuje informacije o reproduktivnih organih, kontracepcijskih metodah, in umetni prekinitvi nosecnosti.
- Koncno porocilo Stanje na podrocju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk: težave in primeri dobrih praks in Smernice in kazalci spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk.
- Monografija Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe, ki jo je izdala UP FVZ.
Poleg tega so bili predstavljeni tudi rezultati štirih izobraževalnih srecanj, namenjenih zdravstvenim delavcem, ki so se odvijala na Univerzi v Trstu, v bolnišnici Burlo, v Izoli in Postojni, ter dveh delavnic, v Trstu in Izoli, za medkulturne posrednike, znanstvene in strokovne delavce itd.
Prav tako so partnerji porocali o dveh okroglih mizah z lokalnimi in regionalnimi institucijami, ki sta potekali v Trstu in Postojni.    
 

Kontakti

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DiSPeS

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia
FOCASSI FABIO

I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo

0039 0403785111
Via dell'Istria 65/1, 34137 Trieste, Italia
Federica Scrimin

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Andreja Brecelj

Bolnišnica Postojna

00386 (0) 57000720
Precna ulica 4, 6230 Postojna, Slovenija
Merlo Aleksander