HARMO-DATA

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
21 mesecev
Začetek: 20.09.17
Konec: 30.06.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.120.240,03€
Prispevek ESRR:
952.204,03€

The project in numbers

Trajanje: 
21 mesecev
Start / End: 
20.09.17 to 30.06.19
Project progress: 
100%
Budget: 
1120240.03€
Prispevek ESRR: 
952204.03€

HARMO-DATA

Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je okrepiti zmogljivost institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja na programskem območju k oblikovanju skupnih rešitev za uskladitev sistemov in učinkovitejšo upravljanje čezmejnega prostora, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za harmonizacijo prostorskih podatkov.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv na PO predstavlja neharmoniziran sistem prostorskega upravljanja, ki otežuje pridobivanje prostorskih podatkov, potrebnih za kakovostno upravljanje s prostorom s strani javnih institucij, lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov. Splošni cilj je okrepiti zmogljivost čezmejnega institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja k oblikovanju skupnih rešitev za uskladitev sistemov in učinkovitejše upravljanje čezmejnega prostora. Cilj projekta bo dosežen predvsem z razvojem skupnega modela prostorskega upravljanja, katerega sestavni del je skupna platforma za harmonizacijo čezmejnih prostorskih podatkov in s Protokolom čezmejnega prostorskega upravljanja, ki ga bodo podpisali pristojni javni organi na PO. Glavni neposredni učinki projekta so: Protokol za harmonizacijo prostorskih podatkov na čezmejnem območju, skupna prostorska platforma za harmonizacijo prostorskih podatkov in upravičenci, vključeni v skupni program usposabljanja na področju prostorskega upravljanja. Ciljne skupine, ki bodo imele korist od projekta so oblikovalci politik, nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, civilna zaščita in organizacije, ki delujejo na področju obvladovanja tveganj za okolje, zaščitena območja ter univerze in raziskovalna središča. Čezmejni pristop bo, prek krepitve odnosov med javnimi organi na področju prostorskega upravljanja in izmenjave dobrih praks med ključnimi akterji, omogočal usklajevanje politik in povečanje znanja, potrebnega za skupno učinkovito načrtovanje in izvajanje celostnega modela prostorskega upravljanja. Vzpostavitev skupne čezmejne prostorske platforme, v skladu s ED INSPIE, je inovativna rešitev na PO, kjer trenutno prostorsko upravljanje ni usklajeno. Izbrane občine iz obeh sodelujočih držav bodo pilotno preizkusile njeno delovanje, kar bo zagotovilo uspešen prenos modela za bodoče skupno upravljanje čezmejnega prostora.

Glavni rezultati: 

Okrepljena zmogljivost institucionalnega čezmejnega sodelovanja javnih organov in ključnih akterjev s področja upravljanja s prostorom na obmejnem območju z oblikovanjem novih čezmejnih strokovnih mrež sodelovanja med slovensko-italijanskimi predstavniki, tako iz vrst državnih / deželnih inštitucij, kot tudi iz zasebnega sektorja. Prostorsko upravljanje lahko deluje učinkovito zgolj ob dobrem čezmejnem sodelovanju vseh vključenih deležnikov, kar bo zagotovila že sama komplementarna sestava partnerstva. Partnerji in pridruženi partnerji projekta zagotavljajo prisotnost ključnih upravljavcev prostorskih podatkov na čezmejnem območju. Skupaj bodo oblikovali protokol za harmonizacijo prostorskih podatkov na čezmejnem območju, ki bo omogočil krepitev čezmejnega sodelovanja javnih uprav in deležnikov na področju upravljanja s prostorom.. Okrepljena zmogljivost upravljanja na področju prostorskega načrtovanja javnih organov in ključnih akterjev z dotičnega področja z vzpostavitvijo novega čezmejnega sistema, ki bo omogočil popoln pregled nad teritorijem, izmenjavo podatkov in informacij ter dobrih praks na čezmejnem območju. Z zagotovljenimi čezmejno harmoniziranimi prostorskimi podatki bodo deležniki iz javnega sektorja namreč imeli hitrejši in enostavnejši dostop do zbirk prostorskih podatkov, ki jih potrebujejo pri izvajanju svojih nalog, kar bo skrajšalo potreben čas za izvedbo posamezne naloge in s tem pripomoglo k odpravi administrativnih bremen. Projekt bo prispeval k večji intenzivnosti čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja z vzpostavitvijo enotnega sistema za prostorsko upravljanje, ki bo pripomogel k doseganju kazalnika programa, in sicer h okrepljeni zmogljivosti javnih organov in deležnikov na področju čezmejnega prostorskega sodelovanja in upravljanja.

Partner

Vodilni partner

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

INSIEL S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Terre srl

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
HARMO-DATA_SLO.pdf
( 494 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:51 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je bil okrepiti zmogljivost institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja na programskem območju k oblikovanju skupnih rešitev za uskladitev sistemov in učinkovitejšo upravljanje čezmejnega prostora, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za harmonizacijo prostorskih podatkov. V projektu je oblikovan skupni izobraževalni program na področju prostorskega upravljanja na čezmejni ravni.

 

Kontakti

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

00386 (0) 12002900
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Blaz Barboric

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

00386 (0) 14784800
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tomaž Petek

IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.

00386 (0) 12007600
Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija
Martin Puhar

INSIEL S.p.A.

0039 0403737111
Via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste, Italia
Bombardieri Elisabetta

Univerza v Trstu

0039 0405587111
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia
Cefalo Raffaela

Terre srl

0039 0415093216
Via delle Industrie 15, 30175 Venezia, Italia
Roberto Rossetto