GreenHull

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
959.815,89€
Prispevek ESRR:
815.843,49€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
959815.89€
Prispevek ESRR: 
815843.49€

GreenHull

Zeleni tehnologiji za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj je izboljšanje varstva okolja z razvojem IZT in rešitev za učinkovitejše čezmejno upravljanje odpadnih voda morskega okolja in nevarnih odpadkov, nastalih pri čiščenju BOTL. Skladno s programskim SP, bosta razviti, preizkušeni in pilotno uporabljeni IZT za nadzorovanje, spremljanje in upravljanje morskih odpadkov, nastalih pri čiščenju BOTL, kar bo pripomoglo k spodbujanju razvojnih gospodarskih možnosti programskega območja s hkratnim ohranjanjem morskega okolja.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta GreenHull rešuje problem onesnaženosti morja programskega območja iz naslova čiščenja biološke obrasti trupa ladij (BOTL), kar prispeva k boljši zmogljivosti plovil in manjšemu vnosu tujerodnih vrst v lokalno okolje. Splošni cilj projekta je izboljšati varstvo okolja z razvojem inovativnih zelenih tehnologij (IZT) in rešitev za učinkovitejše čezmejno upravljanje (ČU) voda in nevarnih odpadkov BOTL. Poglavitna sprememba stanja bo okrepljena inovativnost na področju zelenega gospodarstva in izboljšano ČU z vodami in nevarnimi odpadki BOTL na podlagi čezmejnih smernic. Neposredni učinki bodo: razviti in s strani podjetja pilotno preizkušeni 2 IZT za vzorčenje in analizo BOTL pri ekološkem čiščenju ladij (podvodno multisenzorsko robotsko plovilo, modularna čistilna naprava). Rezultati projekta bodo koristni za podjetja, raziskovalno-izobraževalne inštitucije, lokalne skupnosti in akterje okoljske politike. Morje ne pozna meja, zato je pristop čezmejnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju pri opredelitvi smernic za nadzor, spremljanje in upravljanje voda in nevarnih odpadkov BOTL nujen za zagotavljanje učinkovitejšega ČU voda in morskih odpadkov. IZT predstavljata edinstveni rešitvi, saj ponujata možnosti za nadaljnji razvoj novih tehnologij čiščenja BOTL.

Glavni rezultati: 

Poglavitni rezultat projekta je okrepljena inovativnost na področju nadzorovanja, spremljanja in upravljanja odpadnih voda in nevarnih odpadkov iz naslova čiščenja BOTL v morju na podlagi razvoja in optimiziranja razvoja s preizkušanjem ter demonstracijo in pilotno uporabo IZT. Projekt predvideva izdelavo dveh inovativnih zelenih tehnologij, ki bosta omogočali spremljanje in nadzor ekološkega podvodnega čiščenja ladijske biološke obrasti in odpadne vode, nastale pri procesu tovrstnega čiščenja. Zeleni tehnologiji predstavljata inovativno rešitev za nevarnost nenadzorovanega čiščenja, ki lahko pomembno poslabša kvaliteto morske vode in zdravje morskih organizmov. Projekt bo prispeval k zmanjšanju tveganj onesnaženosti morja z nevarnimi odpadki s: pripravo čezmejnih smernic in strategij v dopolnitev zakonodaje na področju upravljanja z odpadnimi vodami in odpadkov; vzpostavitvijo čezmejnega sodelovanja pri spremljanju okoljskih tveganj onesnaženosti morskih voda z nevarnimi odpadki in tujerodnimi vrstami ter modela sistema upravljanja odpadkov pri tovrstnem čiščenju skladno z nacionalno, evropsko in mednarodno zakonodajo. Omenjeni prispevki bodo skupaj z novima zelenima tehnologijama zagotovili podlago za strokovno podvodno čiščenje ladij, ki bo v skladu z okoljsko zakonodajo, kar bo posledično zmanjšalo možnosti kontaminacije lokalnega čezmejnega okolja. Projekt, poleg že navedenega, predvideva demonstracijo podjetjem in pilotno uporabo novih zelenih tehnologij, kar bo po drugi strani zaradi pomanjkanja oz. odsotnosti tovrstne tehnologije na trgu PRO pripomoglo k povečanju konkurenčnosti območja. Na podlagi opisanega bo projekt prispeval k obema kazalnikoma neposrednih učinkov specifičnega cilja izbrane Prioritetne osi, in sicer bo povečal stopnjo preizkušenih in izvedenih inovativnih zelenih tehnologij in prispeval k povečanju stopnje čezmejne uporabe zelenih tehnologij in postopkov.

Partner

Vodilni partner

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Nacionalni inštitut za biologijo

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Savinjska
SLO

Projektni partner št.3

CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

COMET S.C.R.L. Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia

Pordenone
ITA

Projektni dokumenti

Poster GreenHullPoster GreenHull
GreenHull_Poster.pdf
( 3 byti, published on 12 Oktober, 2020 - 17:30 )
GreenHull Newsletter n.1GreenHull Newsletter n.1
GreenHull_Newsletter_n1.pdf
( 5 bytov, published on 29 Oktober, 2020 - 09:51 )
Brochure GreenHull Brochure GreenHull
GreenHull_Brochure.pdf
( 12 bytov, published on 19 Marec, 2021 - 23:23 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni skupni cilj je izboljšanje varstva okolja z razvojem IZT in rešitev za učinkovitejše čezmejno upravljanje odpadnih voda morskega okolja in nevarnih odpadkov, nastalih pri čiščenju BOTL. Skladno s programskim SP, bosta razviti, preizkušeni in pilotno uporabljeni IZT za nadzorovanje, spremljanje in upravljanje morskih odpadkov, nastalih pri čiščenju BOTL, kar bo pripomoglo k spodbujanju razvojnih gospodarskih možnosti programskega območja s hkratnim ohranjanjem morskega okolja.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.3.2020 

Kontakti

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

00386 14773602
Jamova cesta 39 1000 Ljubljana Slovenija
Puc Uroš

Nacionalni inštitut za biologijo

00386 31 538 626
Večna pot 111 1000 Ljubljana Slovenija
Malačič Vlado

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

00386 3 8994 682
Preloška cesta 1 3320 Velenje Slovenija
Sedlar Matej

CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia

0039041 2402511
Palazzo X Savii, S. Polo 19 30125 Venezia (VE) Italia
Campostrini Pierpaolo

COMET S.C.R.L. Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia

0039393 9108518
Via Roveredo 20/b 33170 Pordenone (PN) Italia
Zanelli Riccardo