ECO-SMART

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.02.20
Konec: 31.01.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
782.076,00€
Prispevek ESRR:
664.764,59€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.02.20 to 31.01.22
Project progress: 
45%
Budget: 
782076.00€
Prispevek ESRR: 
664764.59€

ECO-SMART

ECO-SMART Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA2K
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.

Povzetek projekta: 

EU je poudarila strateško vlogo zaščite ekosistemov pri blažitvi posledic klimatskih sprememb, hkrati pa podčrtala odpornost območij. Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega nadzora klimatskih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki bi preprečili negativne učinke, ki ogrožajo kakovost biorazličnosti na območjih NATURA2K v regijah, vključenih v program ITA-SLO. Splošni cilj projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost financiranja dejanj za zaščito biorazličnosti na območjih NATURA2K s pilotno uvedbo plačilnih sistemov za ekosistemske storitve (PES). ECO-SMART bo nudil: 1) okvirje, ki bodo omogočili ocenjevanje občutljivosti na klimatske spremembe zadevnih območjih NATURA2K; 2) načrte za prilagoditev, katerih trajnost bodo zagotovili modeli PES v 2 pilotnih izvedbah v ITA in 1 izvedbi v SLO na območjih iz omrežja NATURA2K; 3) obsežno širjenje usklajenih postopkov za uporabo pristopov Storitve ekosistemov (ESS) in metod PES pri načrtovanju ohranjevanja biorazličnosti na območjih NATURA2K.

Glavni rezultati: 

Posegi, ki predstavljajo odziv in prilagoditev na klimatske spremembe, zahtevajo znatne tehnična in gospodarska sredstva. Javne oblasti, soudeležene pri projektu, morajo zaradi svoje institucionalne vloge voditi te procese, čeprav razpolagajo z omejenimi sredstvi. ECO-SMART si zastavlja kot namen olajšati potek tega postopka in pripomoči k ohranitvi območij NATURA2K. Predvidevamo, da bomo prispevali k ohranitvi območij: IT 3250033 – Laguna di Caorle – izliv Tilmenta, IT 3250040 – izliv Tilmenta, IT 3250041 – Zumelle Valli di Bibione v deželi Veneto (z gozdovi črnega bora, hrasta, Erica carnea, Rhamnus saxatilis, Epipactis atropurpurea), SIC Cavana IT3330007 (naravni biotipi “močvirje Cavana” in “izvir Schiavetti”) v FJK, Škocjanski zatok in reka Rižana SI5000008 (250 različnih vrst ptic, kar je več kot 60% vrst cele Slovenije; prisotnost halofitnih rastlin).
Tehnični rezultati so: 1) podatkovna baza za ESS (opis, ocenjevanje in kartiranje) (model MAES) ter za učinke klimatskih sprememb (v skladu z orodjem EU CLIMATE-ADAPT); 2) analiza učinkovitejših PES za financiranje ukrepe za prilagajanje klimatskim spremembam v projektnih območjih NATURA2k; 3) vrsta postopkov ESS/PES/prilagajanje in vodila, ki bi bila po potrebi prenosljiva na druga območja NATURA 2000k ; 4) sistem, usklajen med ITA in SLO, za odzivanje na učinke klimatskih sprememb na ekosistemih; 5) CV s tem v zvezi ; 6) 3 pilotne uporabe metod PES za lažje udejanjanje prilagoditvenih ukrepov; 7) start up 3 prilagoditvenih načrtov za zaščito območij NATURA2K (eden za vsako regijo).

Partner

Vodilni partner

Regione del Veneto – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Comune di Monfalcone

Gorizia
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale

Padova
ITA

Projektni partner št.3

Regionalni Razvojni Center Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

ZgibankaZgibanka
ECOSmart-zgibanka_web.pdf
( 838 bytov, published on 6 Oktober, 2020 - 15:59 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.02.2020

Kontakti

Regione del Veneto – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi

0039041 2794570
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 30123 Venezia (VE) Italia
Monia Simionato

Comune di Monfalcone

00390481 494204
Piazza della Repubblica 8 34074 Monfalcone (GO) Italia
Rada Orescanin

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale

0039049 8275539
Via Gradenigo 6/a 35131 Padova (PD) Italia
Conte Lino

Regionalni Razvojni Center Koper

00386 05 6637585
Ulica 15. Maja 15 6000 Koper Slovenija
Tadej Žilić

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

+386 5 66 37 700
Garibaldijeva 1 6000 Koper Slovenija
dr. Liliana Vižintin