Programski dokumenti

Programa sodelovanja 

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2017)6247 z dn 14.09.17.
Program sodelovanja – 14.09.17
Annex IX maj 2017

Različica Programa, ki je bila odobrena na zasedanju Odbora za spremljanje programa v Novi Gorici, 8.03.16.
Program sodelovanja – 08.03.16

Program sodelovanja - 08.03.16 (v slovenskem in italijanskem jeziku)
Annex IX junij 2016

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2015)9285 z dne 15.12.2015.

Program sodelovanja – 15.12.15 (v angleškem jeziku)
Annex IX – 15.12.15

Okoljsko poročilo in Presoja vplivov na okolje

Dokumenti Odbora za spremljanje programa

Interni pravilnik (v angleškem jeziku)
Sestava Odbora za spremljanje programa
Zaključki prvega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Novi Gorici (Slovenija) dne 8. marca 2016.
Zaključki drugega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Postojni (Slovenija) dne 20. maja 2016.

Zaključki tretjega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 22. in 23. februarja 2017.

Zaključki prvega dneva četrtega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.
Zaključki drugega dneva četrtega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.

Zaključki petega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 28. junija 2017.

Zaključki šestega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Gorici (Italija) dne 19. in 20. oktobra 2017.

Zaključki sedmega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Gorici (Italija) dne 29. in 30. novembra 2017.

Zaključki osmega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal na Bledu (Slovenija) dne 7. in 8. maja 2018.

Zaključki devetega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Portorožu (Slovenija) dne 24. in 25. oktobra 2018.

Zaključki desetega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Ljubljani (Slovenija) dne 18. in 19. decembra 2018.

Zaključki enajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Benetkah (Italija) dne 28. in 29. maja 2019.

Zaključki dvanajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Caprivi del Friuli (Italija) dne 25. in 26. septembra 2019.

Pisni postopki

Pisni postopek št. 1

Pisni postopek št. 2

Pisni postopek št. 3

Pisni postopek št. 4

Pisni postopek št. 5

Pisni postopek št. 6

Pisni postopek št. 7

Pisni postopek št. 8

Pisni postopek št. 9

Pisni postopek št. 10

Pisni postopek št. 11

Pisni postopek št. 12

Pisni postopek št. 13

Pisni postopek št. 14

Pisni postopek št. 15

Pisni postopek št. 16

Pisni postopek št. 17

Pisni postopek št. 18

Pisni postopek št. 19

Pisni postopek št. 20

Pisni postopek št. 21

Pisni postopek št. 22

Pisni postopek št. 23

Pisni postopek št. 24

Pisni postopek št. 25

Pisni postopek št 26

Pisni postopek št 27

Pisni postopek št 28

Pisni postopek št 29

Komunikacijska Strategija

Nadzorni odbor je 20. maja 2016 odobril komunikacijsko strategijo za Program. Maja 2017 je Odbor odobril nekatere posodobitve potrebne za dokument, glede na stanje izvajanja Programa.

Pojdi na oddelek

Letno poročilo o izvajanju

Letno poročilo o izvajanju 2015 (zgolj v angleškem jeziku)
Letno poročilo o izvajanju 2015 -ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (zgolj v angleškem jeziku)

Letno poročilo, ki je bilo razglašeno za dopustno 15.06.2017 s strani Evropske komisije:

Letno poročilo o izvajanju 2016 (zgolj v angleškem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2017 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2018 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2019 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku)

Ocenjevanje programa

Predhodno vrednotenje

Načrt ocenjevanja 1. odstavek ex čl. 56 in 1. odstavek ex čl. 114 Uredbe (EU) 1303/2013 (na razpolago v angleškem jeziku), ki ga je odobril Odbor za spremljanje s pisnim postopkom št. 7 in ki je bil predložen Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014 dne 19.04.2017

Integriran načrt za presojanje (INP) – Junij 2017 (v angleškem jeziku)

First extensive Evaluation Report

Drugo Poročilo o vrednotenju (v angleškem jeziku) in Priporočila in zaključki drugega poročila o vrednotenju

Časovni načrt vrednotenja

Donosnost C.T.N. in / ali institucionalno sodelovanje

Seznam upravičencev

Da bi zagotovili preglednost pri uporabi sredstev Evropskega sklada, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 objavimo seznam upravičencev Programa sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020 (zadnja posodobitev: oktober 2020).

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (zadnja posodobitev 28.02.2018)

“Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

“Umbrella” shema