Programski dokumenti

Programa sodelovanja 

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2015)9285 z dne 15.12.2015.

Programa sodelovanja – 15.12.15 (v angleškem jeziku)

Annex IX – 15.12.15

Različica Programa, ki je bila odobrena na zasedanju Nadzornega odbora programa v Novi Gorici, 8.03.16.
Programa sodelovanja – 08.03.16 (v angleškem jeziku)

Program sodelovanja in aneks IX so v dodatnem pregledovanju in bodo poslani Evropski komisiji po ovrednotenju začetne vrednosti indikatorja za OT11 ter po odobritvi s strani Nadzornega odbora.
Programa sodelovanja
Annex IX junij 2016

Dokumenti Organa za spremljanje

Interni pravilnik (na voljo samo v angleškem jeziku)
Sestava Nadzornega odbora programa
Zaključki prvega srečanja Nadzornega odbora programa
Zaključki druge seje Organa za spremljanje

Zaključki tretjega srečanja Odbora za spremljanje programa

Zaključki prvega dneva četrtega  srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.
Zaključki drugega dneva četrtega  srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.

Zaključki petega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 28. junija 2017.

Zaključki šestega srečanja Odbora za spremljanje programa , ki je potekal v Gorici (Italija) dne 19. in 20. oktobra 2017.

Komunikacijska Strategija

Pojdi na oddelek

Letno poročilo o izvajanju

Letno poročilo o izvajanju 2015 (zgol v angleškem jeziku)
Letno poročilo o izvajanju 2015 -ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (zgol v angleškem jeziku)

Letno poročilo, ki je bilo razglašeno za dopustno 15.06.2017 s strani Evropske komisije:

Letno poročilo o izvajanju 2016 (zgol v angleškem jeziku)

Načrt ocenjevanja

Načrt ocenjevanja 1. odstavek ex čl. 56 in 1. odstavek ex čl. 114 Uredbe (EU) 1303/2013 (na razpolago v angleškem jeziku), ki ga je odobril Odbor za spremljanje s pisnim postopkom št. 7 in ki je bil predložen Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014 dne 19.04.2017

Seznam upravičencev

Da bi zagotovili preglednost pri uporabi sredstev Evropskega sklada, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 objavimo seznam upravičencev.