Ostali dokumenti

INTERACT 2014-2020 zagotavlja pomoč izvajalcem programov, ki jih financira EU v okviru cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike.

INTERACT nudi svetovanje o zadevah v zvezi z upravljanjem in izvajanjem, podpira organizacijo tematskih seminarjev in prispeva k širjenju primerov dobre prakse.

INTERACT pomaga ustanove in organizacije po vsej Evropi, ki so odgovorne za upravljanje programov teritorialnega sodelovanja, vključno organom upravljanja, skupnim tehničnim sekretariatom, nacionalnim kontaktnim točkam in revizijskim organom in organom za potrjevanje. Program zajema vse države članice EU, Norveško in Švico.

Glosarij izrazov Interreg programov.