Komunikacijska Strategija

Opis Komunikacijske strategije se osredotoča na komunikacijski pristop programa v času obdobja evropskega sofinanciranja 2014-2020. Dokument bo v pomoč organu upravljanja/skupnemu sekretariatu, odboru za spremljanje in, še posebej, projektnim partnerjem/upravičencem, da se zagotovi skladnost komunikativnega pristopa v času.

Komunikacijska Strategija (v angleškem jeziku)

Izvedbena pravila Vizualne podobe za upravičence

  • Priročnik za izvedbo kominikacijskih aktivnosti (delo v teku)
  • Logo
    (ZIP 20Mb)
  • Ikone osi
    (ZIP 5Mb)
  • Neobvezni grafični obrazci - prostovoljna uporaba (delo v teku)