CROSSMOBY

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.09.18
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
4.117.387,76€
Prispevek ESRR:
3.499.779,57€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.09.18 to 28.02.22
Project progress: 
80%
Budget: 
4117387.76€
Prispevek ESRR: 
3499779.57€

CROSSMOBY

Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj projekta CROSSMOBY je trajnostnejša mobilnost na čezmejnem območju s pomočjo investicij v storitve ter načine transporta, ki so okolju prijaznejši, in preko novih pristopov načrtovanja mobilnosti. Doseganje ciljev Programske osi št. 2 bo omogočeno preko oblikovanja akcijskega načrta za trajnostno mobilnost na programskem območju, s katerim se bo izboljšalo sposobnost regij in mest pri realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).

Povzetek projekta: 

CROSSMOBY se spopada z izzivom izboljšati zmogljivosti v okviru načrtovanja trajnostne mobilnosti in nuditi
čezmejne povezave javnega prevoza z uporabo pristopa, ki temelji na močnem inštitucionalnem sodelovanju,
da bi tako dosegli konkretne rezultate za državljane na območju Programa, tudi v smislu zmanjšanja emisij iz
prometa. Glavni namen projekta je vzpostavitev novih čezmejnih in trajnostnih transportnih storitev in
izboljšanje praks načrtovanja mobilnosti v celotni regiji. Pričakovane bistvene spremembe se bodo pokazale
preko preizkušanja novih železniških potniških storitev in preko novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ki
temelji na obstoječi metodologiji SUMP, na omejenem številu pilotov. Glavni projektni izložki so ponovna
vzpostavitev čezmejnih železniških potniških storitev in čezmejni strateški akcijski načrt za trajnostno mobilnost.
Ker do danes še ni bilo uspešnih italijansko-slovenskih projektov, ki bi dosegli takšne rezultate, je
CROSSMOBY izviren in nov projekt. Da bi se poleg tega spopadli s pomanjkljivo mobilnostjo potnikov in
bistveno izboljšali čezmejno dostopnost, je nujno čezmejno sodelovanje pri čemer odgovorne avtoritete in
organizacije v Italiji in Sloveniji na usklajen način razvijejo storitve.

Glavni rezultati: 

Glavni pričakovani rezultati projekta CROSSMOBY so: 1- doprinos za bolj kakovostno čezmejno potniško mobilnost med Italijo in Slovenijo, ki bi bila tudi varnejša, trajnostnejša ter manj onesnažujoča. Rezultat bo dosežen s pomočjo večje ponudbe povezav med dvema državama, kar bodo omogočile nove čezmejne železniške povezave vzdolž osi Benetke – Trst – Ljubljana; 2 – Razvoj sodelovanje med najpomembnejšimi akterji dveh držav, na regionalni in lokalni ravni, v smeri čezmejnega načrtovanja trajnostne mobilnosti, ki bo mogoča preko inovativnega pristopa v realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).
Oba rezultata sta skladno s rezultati, ki so predvideni v okviru specifičnega programskega cilja 2.1, saj spodbujajo uporabo železnice kot oblike potniškega prevoza, ki predstavlja alternativo cestnemu prometu. Slednji na območju še vedno predstavlja dominanten način prevoza. Hkrati pa rezultata predvidevata realizacijo nove čezmejne strategije pri razvoju načrtovanja trajnostne mobilnosti z nizkimi ogljikovimi emisijami. Omenjeni rezultati bodo konkretno prispevali k programskemu kazalniku, specifičnemu za referenčni cilj. Zahvaljujoč omenjenim rezultatom, se bo posredno in neposredno izboljšala sposobnost mest, v katerih se izvajajo pilotske aktivnosti, pri zmanjševanju lastne porabe energije na področju transporta. Z razvojem novih čezmejnih železniških storitev ter povečane ponudbe alternativnih intermodalnih oblik mobilnosti se lahko pričakujejo pozitivni vplivi za celotno programsko območje. Potem ko se bo zaključilo prvo preizkusno leto (pilotne akcije), kot to predvideva projekt, se bodo možnosti sodelovanja na programskem območju poglobile, tudi zahvaljujoč institucionalnim nameram po kontinuiteti železniških potniških storitev.

Partner

Vodilni partner

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Università Cà Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno kraška
SLO

Projektni partner št.5

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Projektni partner št.6

Comune Ilirska Bistrica

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

CROSSMOBY - plalat (slo)CROSSMOBY - plalat (slo)
Crossmoby-plakat A3-SLO.pdf
( 2 byta, published on 3 Marec, 2021 - 16:19 )
CROSSMOBY - roll-up (slo)CROSSMOBY - roll-up (slo)
Crossmoby-rollup-SLO.pdf
( 2 byta, published on 3 Marec, 2021 - 16:19 )
e-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLO.pdf
( 1 byte, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLO.pdf
( 837 bytov, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLO.pdf
( 1 byte, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLO.pdf
( 838 bytov, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
Agenda_CROSSMOBY-BIKE NAT_25.11.2021    Zaključni dogodek/Conferenza Finale/Final ConferenceAgenda_CROSSMOBY-BIKE NAT_25.11.2021 Zaključni dogodek/Conferenza Finale/Final Conference
Agenda_CROSSMOBY-BIKENAT_25112021.pdf
( 743 bytov, published on 15 November, 2021 - 17:40 )

Cilji in aktivnosti

1. Razvoj čezmejnega akcijske načrta za trajnostno čezmejno mobilnost:
Zato da bi lahko razvili skupno čezmejno strategijo glede trajnostnega potniškega prometa in načrtovanja mobilnosti, bo opredeljena metodologija spremljanja in ocenjevanja rezultatov projektnih pilotnih aktivnosti, ki bo tudi zagotavljala prenos na bolj splošna področja in s tem njihovo uporabo pri oblikovanju čezmejnega akcijskega načrta. Namen je prenos tudi predvideni geografski informacijski sistem. Sistem predstavlja podporo dolgoročnemu transnacionalnemu dialogu in predvideva oblikovanje platforme/foruma za zainteresirane strani, preko katere bodo relevantni zunanji akterji vključeni v akcijski načrt, katerega namen bo postavljanje prioritet ter oblikovanje konkretnih promocijskih ukrepov za izboljšavo multimodalnega sistema transportnih povezav na čezmejnem področju.
2.  Izboljšave pri načrtovanju čezmejne mobilnosti ter metodologija urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) na regionalni ravni
Zastavljeni cilji so: a) doseči v kontekstu čezmejne regije prehod iz tradicionalnega tipa načrtovanja urbanega in regionalnega transporta na trajnostnejši tip transporta b) doseči, da regionalna uprava zavzame pomembnejšo vlogo z vidika urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM); c) izgradnja kapacitet na mestni in regionalni ravni glede na razvoj in implementacijo urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) ter vzpostavljanje vseh vrst čezmejnih povezav; d) koordinacija in razvoj načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) na lokalni in regionalni ravni ter spodbujanje izmenjave znanj med različnimi deležniki.
3. Ponovna vzpostavitev železniškega potniškega transporta na programskem območju:
Kot cilj je bilo zastavljeno oblikovanje, implementacija ter ocena novih železniških potniških storitev čezmejnega tipa, pri čemer bi se izrabljalo obstoječo železniško infrastrukturo vzdolž osi Benetke-Trst-Ljubljana. S tem bi se ponudilo rešitev za obstoječe pomanjkanje čezmejnih povezav in doseglo trajnostno ter učinkovito potniško in turistično mobilnost na programskem območju, s čimer se bo zmanjševalo emisije CO2. Direktna posledica ponudbe novih železniških storitev bo oblikovala mrežo intermodalnih prevozov, ki bodo temeljili na drugih obstoječih transportnih storitvah (trenutno preko avtobusa ali preko morja), in ki bodo izboljšali možnosti premikanja po območju s pomočjo intermodalnih oblik transporta, s posebnim poudarkom na intermodalnem transportu kolo-vlak, kolo-avtobus ali celo kolo-ladja.

Kontakti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

00390403771111
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
Massimiliano Angelotti

Università Cà Foscari Venezia

041 2348701
Cannaregio, Fondamenta San Giobbe 873, 30121, Venezia
Andrea Stocchetti

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

041 2907711
Via C. Baseggio 5, 30174, Venezia, Italia
Adriana Bergamo

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

386 14201310
Trnovski pristan 2, 1127, Ljubljana, Slovenija
Plevnik Aljaž

Centro regionale di sviluppo Capodistria

+386 56637580
Ulica 15. Maja 19, 6000, Koper, Slovenija
Heidi Olenik

Posoški razvojni center

+386 53841500
Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin, Slovenija
Miro Kristan

Comune Ilirska Bistrica

+386 57141361
Bazoviška cesta 14,6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
Primc Boštjan

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

+39 040 3773544
Via Genova 9, 34121, Trieste, Italia
Susanna Penko