CLEAN BERTH

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
881.842,06€
Prispevek ESRR:
749.565,75€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 28.02.22
Project progress: 
0%
Budget: 
881842.06€
Prispevek ESRR: 
749565.75€

CLEAN BERTH

Čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovisti pristanišč
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo, da bo zagotovila varnost in konkurenčnost pristanišč.

Povzetek projekta: 

Pristanišča programskega območja še nimajo skupnega modela okoljskega načrtovanja in strategije učinkovite rabe energije in se pri sprejemanjem strategij in ukrepov na omenjenih področjih ne usklajujejo, kar vodi do neskladnosti na področju okoljevarstva. S projektom CLEAN BERTH se želi okrepiti čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkoviti pristanišč. Izdelan bo čezmejni načrt za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, prilagojen vsakemu pristanišču z ad hoc načrtom (DS3.1); ta bo preizkušen z dejanskimi pilotnimi aktivnostmi, ki bodo zagotavljale otipljive rezultate (DS3.2). Na osnovi izsledkov DS3.1 in DS3.2 bodo pristanišča programskega območja podpisala protokol za izvajanje skupne čezmejne strategije, kar bo zagotavljajo usklajevanje srednjeročnih in dolgoročnih politik (DS3.3). Od tega bodo imeli neposredne koristi občani, ki živijo v bližini pristanišč. Na področju varovanja okolja in učinkovite rabe energije, doslej še noben projekt ni zbral vseh pristanišč programskega območja, s ciljemi iskanja skupne rešitve za skupne težave, in še nikoli prej ni prišlo do skupne čezmejne strategije.

Glavni rezultati: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati sodelovanje in institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja. Ključna tema je zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč s pomočjo skupno zasnovanih akcijskih načrtov in strategij. Projekt zagotavlja dolgoročno sodelovanje pristanišč. V okviru projekta CLEAN BERTH naj bi dosegli naslednje specifične rezultate: 1) Izboljšanje kompetenc pristanišč pri skupnem načrtovanju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti v pristaniščih kot ključni pogoj za zagotavljanje osnove za dolgoročno spremembo. Izmenjava izkušenj in primerjalna analiza dobrih praks bosta za zaposlene pristanišč zelo koristni, saj bosta nudili trdno osnovno znanje za izboljšanje kompetenc pri načrtovanju. 2) Usklajevanje politik in aktivnosti za izboljšanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč na čezmejni ravni. Izdelava skupnega načrta za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti in njegova prilagoditev vsakemu pristanišču. Pposkusno izvajanje slednjega s konkretnimi pilotnimi aktivnostmi so osnova za standardizacijo ukrepov varstva okolja in za zagotavljanje okoljske trajnosti in konkurenčnosti pristanišč programskega okolja. 3) Institucionalizacija čezmejnega upravljanja okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. S podpisom skupnega protokola za ustanovitev čezmejne medinstitucionalne platforme se vsa pristanišča programskega območja zavežejo. Pristanišča bodo dolgoročno izvajala skupno strategijo za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti tudi po zaključku projekta.

Partner

Vodilni partner

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale infrastrutture e territorio

Udine
ITA

Projektni partner št.2

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Brochure - SIBrochure - SI
brochure clean berth_SI_FINAL.pdf
( 2 byta, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )
Newsletter #1 - SINewsletter #1 - SI
CLEAN_BERTH_newsletter1_SI.pdf
( 853 bytov, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo, da bo zagotovila varnost in konkurenčnost pristanišč.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1. 3. 2020.

Kontakti

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

0039 040 6732617
Via Karl Ludwig von Bruck 3 34144 Trieste (TS) Italia
Cozzi Alberto

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale infrastrutture e territorio

0039 040 3774720
Via Carlucci, 6 – 33100 Udine
Massimiliano Angelotti

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

0039 041 5334243
Santa Marta – Fabbricato 13 30123 Venezia (VE) Italia
Orlandi James

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

00386 5 66 56 644
Vojkovo nabrezje 38 6000 Koper Slovenija
Richter Roberto

Univerza na Primorskem

00386 5 6177054
Titov trg 4 6000 Koper Slovenija
Paliska Dejan

Novice

Novice
Jun 29 2021
Novice
Mar 01 2021
Novice
Aug 31 2020