C3B

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.21
Konec: 01.04.23
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
796.195,66€
Prispevek ESRR:
676.766,31€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.21 to 01.04.23
Project progress: 
34%
Budget: 
796195.66€
Prispevek ESRR: 
676766.31€

C3B

Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je krepitev institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih deležnikov s področja zdravstvenega varstva v PO, da se oblikujejo skupne rešitve za usklajevanje sistemov in učinkovito čezmejno biobančništvo, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za usklajevanje biobančništva in ustanovitve prve pilotne čezmejne biobanke vzorcev.

Povzetek projekta: 

BioBanka je shramba biološkega materiala, ki sprejema, shranjuje in razdeljuje biološke vzorce in ustrezne podatke za raziskave in klinično rabo. Skupni izziv Programskega območja (PO) je neusklajeno področje biobančništva v javnem zdravstvenem sistemu, kar otežuje upravljanje in izmenjavo bioloških vzorcev, potrebnih za kakovostne standardizirane raziskave, ki jih financirajo lokalni, regionalni in nacionalni organi. Glavni cilj projekta je nadgradnja zmogljivosti čezmejnega sodelovanja med inštitucijami s spodbujanjem javnih organov in ključnih deležnikov na področju biobančništva k vzpostavitvi skupnih rešitev za usklajevanje procesov in učinkovitejše čezmejno upravljanje biobank in mrež biobank. Cilj bo dosežen v čezmejnem pristopu z razvojem skupnega modela biobančništva, s platformo za usklajeno čezmejno upravljanje biobank in z vzpostavitvijo pilotske standardizirane biobanke, ki jo bodo podpirali regionalni organi. Ciljne skupine bodo zakonodajalci, javna uprava, regulatorji, podjetja, zdravstveni sistemi, univerze ter raziskovalni inštituti in grozdi. Vzpostavitev čezmejne platforme za biobančništvo v skladu z GDPR, nacionalnim in EU pravnim redom ter etičnimi standardi je inovativna rešitev za PO, kjer področje biobančništva še ni usklajeno.

Glavni rezultati: 

Okrepljena zmogljivost upravljanja javnih organov in ključnih akterjev na področju biobančništva v zdravstvu z vzpostavitvijo novega čezmejnega sistema, ki bo omogočil popoln pregled nad teritorijem, izmenjavo podatkov in informacij ter dobrih praks na čezmejnem območju. Z zagotovljenimi čezmejno harmoniziranimi podatki biobank bodo deležniki iz javnega sektorja namreč imeli hitrejši in enostavnejši dostop do zbirk podatkov, ki jih potrebujejo pri izvajanju svojih nalog, kar bo skrajšalo potreben čas za izvedbo posamezne naloge in s tem pripomoglo k odpravi administrativnih bremen. Projekt bo prispeval k večji intenzivnosti čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja z vzpostavitvijo enotnega sistema za upravljanje biobank, ki bo pripomogel k doseganju kazalnika programa, in sicer h okrepljeni zmogljivosti javnih organov in deležnikov na področju čezmejnega sodelovanja in upravljanja na področju biobančništva.

Partner

Vodilni partner

Italijanska fundacija za zaščito jeter – ONLUS

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Lubiana
SLO

Projektni partner št.2

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Lokalna socialno-zdravstvena enota 3 Serenissima

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.5

Experteam srl

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je krepitev institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih deležnikov s področja zdravstvenega varstva v PO, da se oblikujejo skupne rešitve za usklajevanje sistemov in učinkovito čezmejno biobančništvo, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za usklajevanje biobančništva in ustanovitve prve pilotne čezmejne biobanke vzorcev.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.10.2021

Kontakti

Italijanska fundacija za zaščito jeter – ONLUS

+39 040 375 7840 +39 040 3757924 +39 040 375 7838
Area Science Park ss14 km 163,5 34149 Basovizza -Trieste
Claudio Tiribelli Devis Pascut Sabrina Corsucci

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

+386 1 5438 165
Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija
Maja Černilec Vladka Čurin Šerbec

Univerza v Trstu

+39 040 3994751 +39 040 3994204
Strada di Fiume 447, c/o Ospedale di Cattinara, 34149 Trieste
Gianmaria Percossi Silvia Palmisano

Lokalna socialno-zdravstvena enota 3 Serenissima

+39 041 2607111 +39 0415294260
Via Don Federico Tosatto 147, 30174 VENEZIA(VE) Italia
Massimo Gion

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

+38615437592 +386 1 5437592
Kongresni trg 12 Ljubljana Slovenija
Rezen Tadeja

Experteam srl

+39 337 400674
Via della Libertà 12 30175 Venezia (VE) Italia
Angelo De Bortoli