ARTE

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.285.297,50€
Prispevek ESRR:
1.092.502,87€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
33%
Budget: 
1285297.50€
Prispevek ESRR: 
1092502.87€

ARTE

Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta ARTE je izboljšati čezmejno sodelovanje med bolnišničnimi strukturami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP in tehnološkimi parki, s ciljem spodbude prenosa inovativnih biomedicinskih tehnik, kar bo okrepilo konkurenčnost sektorja regenerativne medicine čezmejnega območja.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta ARTE je razviti programsko območje v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicino (prednostna naloga Evropske komisije, globalni trg 20 milijard EUR in stopnja rasti CAGR 36 %), da bo to območje privlačno in inovativno za naložbe v Smart Health, ki je eden od ključnih sektorjev S3. Splošni cilj je okrepiti konkurenčnost območja z razvojem čezmejnega sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi subjekti: raziskovalnimi središči, bolnišnicami, MSP, tehnološkimi parki in zasebnimi vlagatelji, ki med sabo še niso povezani in še ne sodelujejo. Predvidena sprememba je začetek sodelovanja, izmenjava znanja in izkušenj ter prenos tehnologije za razvoj inovativnih zdravil, med katerimi je pilotni projekt celi ne terapije za osteoartrozo (bolezen, ki povzroča invalidnost in prizadene ve kot 10 % odrasle populacije na programskem obmo ju in 50 % starejših od 60 let). Glavni skupno razviti rezultati so sodelovanje 3 raziskovalnih središč /bolnišnic, 2 partnerskih podjetij in 2 mrež biomedicinskih podjetij z ve kot 70 MSP, razvoj 5 inovativnih proizvodov/storitev: sistemi prikazovanja in ločevanja celic, SW za spremljanje razmnozevanja celic, fluidični in mikrofluidični sistemi, izobraževalni moduli FAD, namenjeni biomedicinskemu trgu, zdravnikom in pacientom. čezmejni pristop je potreben, da zagotovi dopolnilnost subjektov v biomedicinskem sektorju, ki izstopajo zaradi svojih kompetenc na programskem območju. Projekt je zelo inovativen, ker uvaja nove metodologije v personalizirano in regenerativno medicino (uporaba mati nih celic za regeneracijo tkiv, ki nadomeš a kirurški poseg), ima ogromen tržni potencial in bo z inovativnimi, u inkovitimi in varnimi terapijami izboljšal kakovost življenja pacientov.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je okrepljeno sodelovanje med bolnišnicami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP in tehnološkimi parki biomedicinskega sektorja z oblikovanjem čezmejne javno-zasebne mreže, ki bo razvijala in spodbujala novo inovativno zdravljenje na biomedicinskem področju, s skupnim razvojem inovativnih proizvodov in storitev v regenerativni medicini.

Partner

Vodilni partner

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

VIVABIOCELL SPA

Udine
ITA

Projektni partner št.4

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.5

Biovalley Investments S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
ARTE_SLO_1.pdf
( 453 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:11 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj ARTE je spodbuditi naložbe, podjetniško inovativnost in konkurenčnost, ter s tem izboljšati sodelovanje med bolnišnicami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP ter tehnološkimi parki na področju regenerativne medicine. Poudarek je zlasti na uvajanju novih terapijajh za osteoartrozo in na biomedicinskih pripomočkovih ter storitevvah, ki bodo zmanjšali stroške zdrvljenja. Vzpostavljena bo čezmejna javnoa-zasebna mreža, ki bo spodbudila nastanek ekosistema, povezanega z evropskimi pobudami in mednarodnimi investitorji.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Že v začetni fazi so bili doseženi pomembni rezultati. PP Ortopedska bolnišnica Valdoltra je Komisiji RS za medicinsko etiko že predložila strokovno dokumentacijo klinične študije že predložil Komisiji RS za medicinsko etiko, le-ta. Omenjena komisija je dne 22.02.2018 izdalapodala svoje soglasje. Stekle so pripravljalne aktivnosti za izvedbo razpisov za izbor MSP, ki bodo izvajali, ki bodo nastopali kot dobavitelji storiteve in izdelkov, ter aktivnosti za vključitev PP in sodelovanje z evropskimi pobudami  EU ter mednarodnimih investitorjiev.

Kontakti

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

00386 (0) 16203406
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Simona Knežević Vernon

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 (0) 56696100
Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran/Ancarano, Slovenija
Ingrid Milošev

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tilen Kranjc

VIVABIOCELL SPA

0039 0432545674
Via del Cotonificio 127, 33100 Udine, Italia
Antonio Sfiligoj

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

0039 04325543754278
Via Pozzuolo 330, 33100 Udine, Italia
Samantha Gomboso

Biovalley Investments S.p.A.

0039 0408992219
Via Flavia 23/1 34148 Trieste TS, Italia
Bravar Diego