Agenda

Programski Dogodek

European Week of Regions and Cities: workshop Programa Interreg V-A Italija-Slovenija "Cross-border pilot actions to boost innovation in the health system through data sharing"

Program Interreg V-A Italija-Slovenija se na Evropskem tednu regij in mest predstavlja z delavnico, organizirano v sodelovanju s projekti ISE-EMHC3B in CATTEDRA, z naslovom "Cross-border pilot actions to boost innovation in the health system through data sharing” (Čezmejni pilotni ukrepi za spodbujanje inovacij v zdravstvenem sistemu preko izmenjave podatkov). Dogodek se bo odvijal od 14.30 do 16.00 preko sploetne platforme Zoom.

 

Agenda