Agenda

Programski Dogodek

Workshop

Dne 25. maja 2018 bo v Gorici, v dvorani Avditorija furlanske kulture (Auditorium della cultura friulana) delavnica “Obdelava osebnih podatkov in Uredba (EU) 2016/679 GDPR " namenjena Lead partnerjem in Project partnerjem projektov, financiranih v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija.

Agenda