Agenda

Rok

Prvo poročanje za standardne projekte

Rok za oddajo prvega poročanja za standardne projekte je v ponedeljek, 7. maja 2018.

Programski Dogodek

8. Odbor za spremljanje

Osmi Odbor za spremljanje bo potekal 7. in 8. maja 2018 na Bledu (Slovenija).

Agenda