Acquavitis

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
954.663,12€
Prispevek ESRR:
811.463,65€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.08.22
Project progress: 
75%
Budget: 
954663.12€
Prispevek ESRR: 
811463.65€

Acquavitis

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij in smernic za zaščito in učinkovito rabo vodnih virov ter načrtovanje ukrepov ob nepredvidenih dogodkih in klimatskih spremembah. Za to je potreben prenos znanja ter izmenjava izkušenj med raziskovalnimi ustanovami in vinogradniškimi kmetijami/vinskimi kletmi čezmejnega območja. V razvoj učinkovitih modelov gospodarnega upravljanja z vodnimi viri bo aktivno vključenih najmanj 15 kmetij.

Povzetek projekta: 

Pogosta sušna obdobja in visoke temperature povzročajo okoljski stres, ki se kaže v zmanjševanju razpoložljivih količin vode. Iz tega razloga se bodo indikatorji rabe vode v prihodnjem obdobju povečali. To bo vplivalo na naravne in kmetijske ekosisteme (zlasti na sektorje z visokim »Indeksom izkoriščanja vode« kot je vinogradništvo). Obravnavano čezmejno območje je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti (majhne kmetije) zelo ranljivo. Zato želimo na tem področju čim prej postaviti jasne strategije za učinkovito rabo vode. Postavili mrežo za spremljanje količine/kakovosti vode in razvili inovativne zelene namakalne sisteme za vinograde (čas namakanja glede na vodni stres). V projektu vpeljujemo hitro metodo za določanje vodnega stresa rastlin preko hiperspektralnih posnetkov iz zraka. Hitro informiranje deležnikov bo zagotovljeno preko spletnega portala. Z optimizacijo rabe vode za namakanje bomo izboljšali ekonomsko stanje kmetij in vplivali na trajnostno rabo podzemnih voda. V uvajanju novih pristopov rabe vode bo vključenih najmanj 15 čezmejnih kmetij. Z razvojem zelenega gospodarstva (“green economy”) bomo izboljšali konkurenčnost tega ranljivega območja.

Glavni rezultati: 

V predlaganem projektu bomo vplivali na trajnostno kmetijstvo preko boljšega upravljanja z vodnimi viri. Optimizirali bomo rabo vode, tako da bomo prilagodili količino, način in čas namakanja dejanskim potrebam trte. To bomo dosegli s holističnim pristopom.
(1)Postavitev spletnega portala: Spletni portal Acquavitis bo povezoval znanstvena področja, kot so vinogradništvo, rastlinska fiziologija, meteorologija, hidrologija, geologija...Cilji so sistemsko zbiranje, obdelava in povezava podatkov iz različnih virov ter hiter prenos informacij kmetom za upravljanje vinogradov. 3D interaktivna maketa bo prikazovala vpliv klimatskih sprememb na stanje vinogradov. (2) Vpeljava novih pristopov v merjenju vodnega stresa rastlin Količino in dostopnost vode rastlinam bomo ocenili preko merjenja vodnega potenciala in izotopske sestave vode v listih. Le-to bomo primerjali z izotopsko sestavo voda iz različnih virov (deževnica, površinske, podzemne). Tako bomo ocenili, iz katerega vira in koliko vode trta dobiva v danem trenutku. Zbrani rezultati bodo omogočili izdelavo modelov kroženja vode. Stanje vodnega stresa v vinogradih bomo spremljali z rednimi meritvami vodnega stresa v najmanj šestih vinogradih ter preko hiperspektralnih in IR posnetkov z droni in letalom. (3) Preučitev namakalnih sistemov in postavitev smernic učinkovitega namakanja: Naprave s kapljičnim namakanjem bodo preučevane v dveh čezmejnih vinogradih. Na ta način bomo postavili smernice namakalnih postopkov. (4) Prenos znanja: Podatki bodo zbrani na spletni platformi, kmetje, študenti, raziskovalci bodo z rezultati seznanjeni neposredno ter posredovani na dogodkih.

Partner

Vodilni partner

Kmetijski Inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.3

Geodetski Inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Zbornik prispevkov zaključne konferenceZbornik prispevkov zaključne konference
Brosura_ACQUAVITIS_online_final.pdf
( 13 bytov, published on 5 Januar, 2023 - 10:41 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij in smernic za zaščito in učinkovito rabo vodnih virov ter načrtovanje ukrepov ob nepredvidenih dogodkih in klimatskih spremembah. Za to je potreben prenos znanja ter izmenjava izkušenj med raziskovalnimi ustanovami in vinogradniškimi kmetijami/vinskimi kletmi čezmejnega območja. V razvoj učinkovitih modelov gospodarnega upravljanja z vodnimi viri bo aktivno vključenih najmanj 15 kmetij.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.1.2020.

Kontakti

Kmetijski Inštitut Slovenije

00386 12805170
Hacquetova ulica 17 1000 Ljubljana Slovenija
Lisjak Klemen, Antoaneta G. Kuhar

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

0039040 5582038
Via Weiss 2 34128 Trieste (TS) Italia
Zini Luca

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

00390432558608
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
Paolo Sivilotti

Geodetski Inštitut Slovenije

00386 41 726 052
Jamova cesta 2 1000 Ljubljana Slovenija
Rener Roman

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

00386 5 33 51 210
Pri hrastu 18 5000 Nova Gorica Slovenija
Mavrič Štrukelj Mojca

Università Ca’ Foscari Venezia

0039041 2348531
Dorsoduro 3246 30123 Venezia (VE) Italia
Stenni Barbara